Sản phẩm

Dụng cụ hút sản khoa bằng tay

Manual Vacuum Extrator Pump Dụng cụ hút sản khoa bằng tay Hãng sản xuất: Medela, Thụy Sĩ. Xuất xứ: Thụy Sĩ.

Hệ thống bình đựng dịch dùng nhiều lần

Hệ thống bình đựng dịch dùng nhiều lần

Máy hút dẫn lưu áp lực thấp Vario 8

  Vario 8 Low Vacuum Máy hút áp lực thấp Vario 8 Hãng sản xuất: Medela , Thụy Sĩ Xuất xứ: Thụy Sĩ

Máy hút dẫn lưu kỹ thuật số Thopaz

Thopaz+ Digital Chest Drainage System Hệ thống hút dẫn lưu khoang ngực, kỹ thuật số Thopaz+ Hãng sản xuất: Medela , Thụy Sĩ Xuất xứ: Thụy Sĩ

Máy hút phẫu thuật basic

Basic Suction Pump Máy hút phẫu thuật Basic Hãng sản xuất: Medela , Thụy Sĩ Xuất xứ: Thụy Sĩ

Máy hút phẫu thuật Dominant

Dominant Flex Suction Pump Máy hút phẫu thuật Dominant Flex Hãng sản xuất: Medela , Thụy Sĩ Xuất xứ: Thụy Sĩ

Máy hút đờm Clario

Clario Airway Suction Pump Máy hút đờm dãi Clario Hãng sản xuất: Medela , Thụy Sĩ Xuất xứ: Thụy Sĩ