; ;

Thông tin sản phẩm

Phễu hút sữa (21mm)

  • 55
  • Medela
240,000
21mm
  • 36mm
  • 30mm
  • 27mm
  • 24mm
  • 21mm

Phễu hút sữa

Phễu hút sữa, dùng để chụp vào vú khi hút sữa