Thông tin sản phẩm

Phễu hút sữa (21mm, Trắng)

  • 55
  • Medela
240,000
Trắng
21mm
  • 36mm
  • 30mm
  • 27mm
  • 24mm
  • 21mm

Phễu hút sữa

Phễu: size 21mm, 24mm, 27mm, 30mm HẾT HÀNG

Phễu hút sữa, dùng để chụp vào vú khi hút sữa