Thông tin sản phẩm

Cổ phễu máy hút sữa Mini Electric (Trắng)

  • 62
  • Medela
125,000
Trắng

Cổ phễu dùng cho máy hút sữa điện đơn Medela Mini Electric.

HẾT HÀNG

Dùng cho máy hút sữa 1 bên loại Mini Electric.