Thông tin sản phẩm

Hệ thống bình đựng dịch dùng một lần

  • 19
  • Medela
Liên hệ

Hệ thống bình đựng dịch dùng 1 lần

Bình làm bằng nhựa PC dùng 1 lần, túi trữ dịch dùng 1 lần tích hợp khả năng chống tràn và tiệt khuẩn.