Thông tin sản phẩm

Cổ phễu máy hút sữa 1 bên Swing (Trắng)

  • 61
  • Medela
380,000
Trắng

Cổ phễu máy hút sữa điện đơn Medela Swing.

Cổ phễu sử dụng cho máy hút sữa điện đơn Medela Swing.