Thông tin sản phẩm

Bộ bảo quạn lạnh đá khô - Cooler bag (150ml)

  • 49
  • Medela
1,995,000
150ml
  • 150ml

Giúp cho bà mẹ có thể hút sữa tại cơ quan hoặc đi du lịch và mang về cho bé ăn dễ dàng

 

Giúp cho bà mẹ có thể hút sữa tại cơ quan hoặc đi du lịch và mang về cho bé ăn dễ dàng.

Tiện dụng Bộ bảo quản lạnh đá khô bảo quản sữa trong vòng 12 tiếng giup cho bà mẹ có thể hút sữa tại cơ quan hoặc đi du lịch và mang về cho bé ăn dễ dàng.

Bộ Sản phẩm bao gồm:

  • 01 túi giữ lạnh
  • 01 viên đá khô 
  • 04 bình trữ sữa 150ml